Zimbabwean Musicians Lyrics

 

 

OLIVER MTUKUDZI

 

BVUMA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ADMIT

 

 

Bvuma †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Admit

Bvuma bvuma iwe †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Admit, hey admit

Bvuma wasakara bvuma wakurawe†††††††††††††††††† Admit you have gotten old

Bvuma waunyana††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Admit you are worn out

 

Chikusakara Chiiko kukurawe††††††††††††††††††††††††††† What is getting old?

Chikusakara††† Chiiko kukurawe†††††††††††††††††††††††† What is growing up?

 
OLIVER MTUKUDZI
TODII††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† WHAT SHALL WE DO

Chorus:
Hooo todini senzeni††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what shall we do
What shall we do , tingadii
Senzenjani, what shall we do†††††††††††††††††††††††††††† what shall we do

Zvinorwadza sei kurera rufu mumaoko†††††††††††† how painful it is to look after someone u know is gonna die
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS
Zvinorwadza sei kuchengeta rufu mumaoko†† this person has gotten something that will lead to their death
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS
Bva zvamabata pamuviri pasina raramo†††††††††† death has been made manifest
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS
Bva zvapatumbuka pamuviri pasina raramo††† this is a condition that will not spare them
Kana uinawo utachiwana ††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS

(Chorus)

Senzeni †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what shall we do†††††††††††††††††
Tingadii†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what shall we do
What shall we do

(chorus)

Zvinorwadza sei kubhinywa ewaugere naye,†††† how painful it is for the person you live with to murder you
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† when they have AIDS
Zvinorwadza sei kubhinywa neakabvisa pfuma††† how painful for the one who paid your bride price to kill you
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS
Achiziva unahwo hutachiwana†††††††††††††††††††††††† when they know they are infected†††
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS
Ende uchiziva Unahwo utachiwana††††††††††††††††† when they have AIDS
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††††††††††††††††††† when they have AIDS

(chorus)

Seri kweguva hakuna munamato varume tapererwa (utachiwana) there is no repentence or turning back afetr death
Dondipaiwo mazano††††††††††† we have run out of ideas†††††††††††††††††††
Kana uinawo utachiwana
Seri kweguva hakuna munamato varume tapererwa (utachiwana) there is no repentence or turning back afetr death
Dondipaiwo mazano††††††††††††††††††††††††††† we have run out of ideas
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††† when they have AIDS
Seri kweguva hakuna muteuro mambo tapererwa (utachiwana)
Dondipaiwo mazano††††††††††††††††††††††††††† we have run out of ideas
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††† when they have AIDS
Seri kweguva hakuna muteuro mambo tapererwa (utachiwana) there is no repentence or turning back afetr death
Dondipaiwo mazano††††††††††††††††††††††††††† we have run out of ideas
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††† when they have AIDS
Seri kweguva hakuna munamato varume tapererwa (utachiwana) there is no repentence or turning back afetr death
Dondipaiwo mazano††††††††††††††††††††††††††† we have run out of ideas
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††† when they have AIDS
Seri kweguva hakuna muteuro mambo tapererwa (utachiwana) there is no repentence or turning back afetr death
Dondipaiwo mazano††††††††††††††††††††††††††† we have run out of ideas
Kana uinawo utachiwana†††††††††††††††††† when they have AIDS

(chorus)Oliver Mtukudzi
TAPINDWA NEI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† WHAT HAS GOT INTO US

Ndozviudza aniko††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† who shall I tell this to†††††††††††††††††††††††††
Nditaurire aniko††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† who shall I tell this to
Ndigazvitaure sei ah††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† how will I say it
Rega ndirambe ndinyere†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† let me keep quiet
Zvandityisa, Zvaityisa††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† this is scary

chorus:
Ndozviudza aniko, aniko†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† who shall I tell this to
Nditaurire aniko, aniko††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† who shall I tell this to
Ndigazvitaure sei ahh ah††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† how will I say it
Rega ndirambe ndinyere†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† let me keep quiet
Zvandityisa, haiwaiwa varumewe Zvaityisa††††††††††††††††††† this is scary

Varume tapindwa neiko,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† men, what has got into us
Varume tapindwa neiko isu††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† men, what has got into us
Kubata mwana chiBharo asati akura†††††††††††††††† how can u rape a child before she has matured
Kubata mwana chiBharo asati akomba†††††††††††††††††††††††††††† how can u rape a child before she has matured

(chorus)

Mhirikovo vakomana, mai
Mhirikovo asati akura maiwe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† before she has matured
Mhirikovo varume mai
Mhirikovo asati akura maiwe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† before she has matured
Deno ari wako wainzwa sei†††††††††††††††††††††††††††††††† if she was your child, how wld u feel
Dai ari wako wainzwa sei††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† if she was your child, how wld u feel

(chorus)

Kana riri domba †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† if it is desire
Idomba rudzii vakomana†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what kind of desire is it
Kana iri nzara †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† if it is hunger
Inzara rudzii warumewe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what kind of hunger is it
Kana riri domba †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† if it is desire

Idomba rudzii vakomana†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what kind of desire is it
Kana yave nzara ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† if it is hunger
Inzara rudzii warumewe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† what kind of hunger is it
Kubata mwana chibharo asati akura†††††††††††††††††††††††††††††††† how can u rape a child before she has matured
Wobata mwana chibharo asati akomba††††††††††††††††††††††††††† how can u rape a child before she has matured
 

 

 

THOMAS MAPFUMO

 

DISASTER†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TRAGEDY

 


Vakomana muno mune disaster†††††††††††††††††††††††† people, there is trouble in the nation
Mumba menyu muno mune disaster†††††††††††††††† there is great trouble in the home
Vakomana muno maita disaster†††††††††††††††††††††††† people, there is trouble in the nation
Mumba menyu muno mune disaster†††††††††††††††† there is great trouble in the home

Helele mama helele mama

Vakomana muno mune disaster†††††††††††††††††††††††† people, there is tragedy in the nation††††††††††††††
Vakomana muno mune disaster†††††††††††††††††††††††† there is great trouble in the home
Munyika medu muno mune disaster†††††††††††††††† people, there is tragedy in the nation
Munyika medu muno mune disaster†††††††††††††††† there is great trouble in the home

Helele mama helele mama

Vakomana muno maita corruption†††††††††††††††††††† people there is corruption
Vakomana muno maita corruption†††††††††††††††††††† people there is corruption here
Vakomana muno mune corruption††††††††††††††††††† people there is corruption
Vakomana muno mune corruption††††††††††††††††††† people there is corruption here

Helele mama helele mama†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Tapera nematsotsi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† dishonest people have caused ruin upon us
Helele mama helele mama

Tapera neAids††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AIDS is eliminating/killing us
Yowerere matsotsi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ohhh, dishonest people
Yeuru yeuru yowererere ††††††††††††††††††††††††††††††††††† oooooooooooohhhhhhh
Vakomana muchamhanya†††††††††††††††††††††††††††††††††† woe upon us - we are in great trouble

 

 

THOMAS MAPFUMO

 

JOJO†††† ††††††††††††††† †††††††††††††††

 

Nyaya dzenyika Jojo chenjera†††††††††††††††††††††††††† Beware of Political issues

Ndakambokuyambira Jojo chenjera††††††††††††††††† I warned you Jojo

Siya zvenyika Jojo unozofa††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leave politics, you might die

Nyaya dzenyika idzi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† These political issues

 

 

Jojo siyana nazvo Aiiwa-iwa††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jojo, leave these issues

Jojo unozofa††††††† Aiiwa- iwa†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jojo, donít die for the country

Jojo usafire nyika†† Aiwa-iwa†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jojo, you might die

Jojo unozofa aiwa iwa†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jojo, you might be bewitched

Jojo unoroiwaaiwa iwa††††††††††††††††††††††††††††††††††††† You might be bewitched††††

Jojo unozofa aiwa iwa†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† You might die

 

Mwana wenyu akaenda musingafungire†††††††† Someone has perished unexpectedly

Zvenika apondwa musingafungire††††††††††††††††††† Someone has been murdered unexpectedly

Takambokuudza siya zvenyika††††††††††††††††††††††††† We warned you

Nhasi tiri kuchema shamwari zvenyika†††††††††††† Today we cry over our friend

Saka ndati kwauri†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† So I say

Zvino Jojo siyana nazvo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leave these things alone

 

(back to chorus)

 

Ndati zvenyika Jojo chenjera†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† I say beware Jojo

Ndakuyambira Jojo chenjera††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† I am warning you

†††††††††††††††

Vazhinji vakaenda pamusana penyika††††††††††††† Many have perished

Vakawanda vakapondwa††††††††††††††††††††††††††††††† Young people murdered

Vadiki vakapondwa pamusana penyika†††††††††† Dying for the country

Vadiki vakapondwa pamusana penharo†††††††††† Murdered because they wouldnít listen

 

Vana mai vanochema pamusana penyika†††††††† People are crying

Mhuri dzakatsakatika pamusana penyika††††††† Families are suffering

Saka ndati kwauri shamwari yangu†††††††††††††††††† So I say

 

Back to chorus

 

 

LEONARD ZHAKATA

 

MUGOVE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FAIR SHARE

 

 

Vakuru woye ndipeiwo kamukana kangu††††† Leaders, please give me an opportunity

Inga vaye vaye vaye†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thosewho got a chance to get to the top

Vakawana mukana wekuvepo pamsoro †††††††††† Who were lucky enough to get to the top

Vakaita mhanza yekukwirepo pamsoro†††††††††††† Who got the chance to get to the top

Vakuchitora mukana uyu sehuchenjeri††††††††††† They consider this opportunity as cleverness

Votanga kutsikirira varipasi varipasi†††††††††††††††† Now they oppress those below them

Votanga kutsikirira varipasi

Votanga kusvipira varipasi†††††††††††††††††††††††††††††††† They spit on those below them

Kuzvirova dundundu nekuzvitutumadza†††††††† Beating their chests and exalting themselves

Ndoti kwete apa vachenjeri marasika††††††††††††††††††††††††††††††† No, they are doing wrong

 

Kana wakabarwa semunhu wese†††††††††††††††††††††† If you were born like everyone else

Kana wakadonharukuvhute semunhu wese††† If you came from your mumís womb like

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† everyone

Pamsoro wese wakati chekecheke nenyika yese††††††††††† It is clear

Usazvinyepere usazvifadze nenhema†††††††††††††††††††††††††††††† Donít lie, donít fool yourself

Usazvinyapere uchizviita mukoya zvose†††††††† Taking yourself to be invincible

 

Vaye vaye vaunotsikirira††††††††††††††††††††††††††††††††††† Those you oppress

Vaye vaye vaunodzvimyirira††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Those you tread upon

Kuchema kwavo munamato mukuru kumatenga They pray to the heavens

Ende hakuna anoziva mhinduro††††††††††††††††††††††† No-one knows the answer

Nyangwe nemusi wainouya ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Or the day it will come

 

Kana paine pamakandichengetera baba†††††††††† There is a share reserved for me

Ndokumbirawo mugove wangu†††††††††††††††††††††††† Please give me my share

Ndichiri kurarama tenzi tarirai†††††††††††††††††††††††††††† While I am still alive

Ndosakadzwa sechipfeko nevanemari††††††††††††† The rich are oppressing me

Ndisina changuwo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† I donít have anything

Tinongotsikirirwa tichingodzikirirwa††††††††††††††††††††††††††††††† We are oppressed and stepped upon

Tinongoshandiswa nhando†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† We are being ill-treated

Tichingofondotswa†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Being made to labor

 

Amai vangu vanoda kutendawo†††††††††††††††††††††† My mother wants to thank me

Havachaziva nekudetemba mutupo wango†††† She has forget how to praise my totem

Ndovapeiko amai vangu vagonditendawo††††† What shall I give her

Maita moyo ndizvo maitaka†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† So she can thank me

Vadzimba maitaka veshungu††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Thank me through my totem

VaRozvi vakapera nenda††††††††††††††††††††††††††††††††††† My totem

 

 

 

THOMAS MAPFUMO

 

MAMVEMVE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TATTERS

 

Musha wenyuwamaichemera ††††††††††††††††††††††††† The country you once cried for

Kuno kwaita mamvemve ††††††††††††††††††††††††††††††††††† Is now in tatters

Musha wenyu wamaichemera††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† The country you cried for

Kuno kwaita mamveve††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Is now in tatters

 

John John iwe, bereka mwana tiende††††††††††††††††††††††††††††††† John, John, take your child and flee

Chipo Chipo iwe, bereka mwana tiende††††††††††† Chipo, Chipo, take your child and flee

Laiza Laiza iwe, bereka mwana tiende†††††††††††††† Laiza, Laiza, take your child and flee